De slimste methode voor meer tijd voor zorg en veiligere zorg

VRAAG DEMO AAN
DOWNLOAD ONZE BROCHURE

Werk veiliger

Meer tijd voor zorg

Voorkom onnodige onderbrekingen

Zijn de COVID-19 maatregelen in uw organisatie effectief?

Met de Flow Time Safety Check meet u de effectiviteit van uw veiligheidsmaatregelen en waar de knelpunten liggen.

MEER INFORMATIE
Flow-time-app

Veiligere zorg,
betere zorg,
leukere zorg.

Zorgprofessionals kunnen hun patiënten vaak niet de zorg bieden die ze willen. Wij kunnen hen daarbij helpen. Door ze te leren zelf hun werk op hun manier te verbeteren. Met als resultaat dat het veiliger, beter en leuker wordt.

Voordelen

Met behulp van Flow Time kan op eenvoudige wijze een Multi Moment Opname (MMO) worden uitgevoerd. U krijgt onmiddellijk inzicht en kunt aan de slag met het verbeteren van processen.

Professionals werken door Flow Time veiliger, beter en met meer plezier aan de zorg voor hun patiënten.

Door Flow Time ervaren professionals meer tijd voor de patiënt, worden ze minder vaak onderbroken en verspillen ze minder tijd aan onnodige zaken.

Zorgorganisaties weten beter waar de tijd van professionals naar toe gaat. En kunnen daardoor professionals helpen hun werk te verbeteren.

Opmerkingen

“De tijd voor directe zorg in ons ziekenhuis ging van 18% naar 46% dankzij de voortdurende verbetering met Flow Time”

VieCuri

Hoe werkt
Flow Time?

Flow Time is de applicatie om Multi Moment Opnames (MMO’s) uit te voeren. Met behulp van de applicatie volgen zorgprofessionals elkaar gedurende een werkdag of een deel daarvan. De volger registreert eenvoudig de activiteiten van de collega. Dit doen zij met een meetprofiel dat past bij de activiteiten die worden uitgevoerd.

Daarnaast legt de volger onderbrekingen en verspillingen vast en registreert relevante observaties. De resultaten van de meting zijn direct beschikbaar in de applicatie en op het platform, samen met eerdere metingen.

Het vraagstuk en de meting.

Bepaal het vraagstuk en kies een meetprofiel dat het vraagstuk goed in kaart kan brengen. Voer vervolgens de meting uit.

  • Er zijn veel standaard meetprofielen beschikbaar. En je kunt gemakkelijk zelf een meetprofiel aanpassen of aanmaken.

  • In deze methodiek volgt de ene professional de andere gedurende een langere periode (vaak een dienst).

Follow a colleague

De analyse van de uitkomsten.

Na elke meting is direct een rapport beschikbaar om de meting samen te analyseren. Bespreek de opvallende zaken in het licht van de vraagstelling.

  • Op het platform zijn ook de andere metingen van de afdeling en de gehele organisatie beschikbaar voor analyse.

  • Bespreek de analyse met elkaar en gebruik de uitkomsten in de volgende stap.

Evaluate the insight

De ontwikkeling van verbeteringen.

Gebruik de organisatiespecifieke aanpak voor de ontwikkeling van verbeteringen of maak gebruik van onze quick-win modules.

  • We leveren standaard een aantal quick-win modules met een verbeteraanpak voor veel voorkomende vraagstukken.

  • En je kunt de standaard aanpak (Lean, Prisma) gebruiken.

New solutions

De invoering van verbetering.

De invoering van de verbetering is de volgende stap. Maak daarbij gebruik van de ervaring in de organisatie, of de onze.

  • We hebben veel tips hoe je verbeteringen kunt invoeren en borgen. Deze zijn gebaseerd op de vele verbetertrajecten die onze collega’s in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Ze zijn beschikbaar voor de gebruikers van ons platform.

Work with the solutions

Opnieuw meten en evalueren.

Na het doorvoeren van de verbetering voert u weer een meting uit. Om te zien of de verbetering daadwerkelijk werkt.

  • We zien vaak dat er meerdere metingen worden uitgevoerd om het effect van de verbetering te beoordelen.

  • Elke meting levert vaak ook weer inspiratie op om een ander vraagstuk aan te pakken.

Evaluate the impact

Wat is er nodig om Flow Time te gebruiken?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. We laten u graag zien hoe Flow Time effectief ingezet kan worden.

Flow-time-illustration

ONZE OPDRACHTGEVERS

Start met
Flow Time

Plan een demo
Flow-time-app