Activiteiten registreren

Om inzicht te krijgen in de activiteiten van een gevolgde professional, registreert de persoon die de professional volgt in Flow Time de activiteiten. Activiteiten en locaties worden geregistreerd op een vooraf bepaalde interval, bijvoorbeeld iedere 60 seconden. Binnen Lean wordt dit een Multi Moment Opname (MMO) genoemd. De activiteiten worden vooraf vastgelegd in een meetprofiel.

Onderbreking

Tijdens de meting registreert de volger in Flow Time iedere onderbreking tijdens de meting. De volger schat in wie er onderbrak, waarom dit gebeurde en of de onderbreking noodzakelijk was. Door deze gegevens te verzamelen kan Flow Time in de rapportage een beeld schetsen over de onderbrekingen. Bijvoorbeeld wanneer deze het meest voorkwamen gedurende de dag en wie er het vaakst onderbrak.

Observaties

Als de volger tijdens de meting iets opvalt dat niet direct met de activiteit van de professional te maken heeft, dan kan deze een observatie registreren. Een observatie wordt gecategoriseerd op basis van het ingestelde meetprofiel en gekoppeld aan het moment waarop deze ingevoerd wordt.

Measurement-Profile-app

Meetprofielen

Het meetprofiel is de basis van de metingen. Voordat er begonnen wordt met het meten, wordt de keuze voor een meetprofiel gemaakt. Hierin is vastgelegd welk proces er gevolgd wordt. Hierin worden de activiteiten, onderbrekingen en observaties die geregistreerd kunnen worden bepaald.

  • Flow Time heeft een ruim aanbod aan gestandaardiseerde meetprofielen op basis zorgprocessen. Bijvoorbeeld voor het volgen van een verpleegkundige of arts op een ziekenhuisafdeling.
  • Het is mogelijk om zelf meetprofielen in te stellen, waarmee vrijwel ieder proces gevolgd kan worden met Flow Time.

Rapportage

Na afloop van de meting is er direct een rapportage beschikbaar. Dit rapport geeft inzicht in de activiteit van de gevolgde professional tijdens de meting en is de basis om aan de slag te gaan met een verbeterproces in het team of op de afdeling.

Het rapport geeft inzicht in:

  • Hoe de verdeling van de tijd van de gevolgde professional is.
  • Hoe vaak de professional onderbroken wordt, door wie en waarom.
  • Hoeveel tijd er voor directe zorg was.

Deze inzichten zijn beschikbaar zowel voor de meting als voor alle metingen die binnen de organisatie gedaan worden. Hiervoor maken wij gebruik van Business Intelligence-oplossingen.

En dient daarmee als basis voor het gesprek met de professional en zijn team over verbeteringen. Het rapport kan ook als PDF gedownload worden.

Rapportage-Flow time-app

Self-service

Flow Time is per direct beschikbaar zonder dat er ingewikkelde configuratie of installatie nodig is. Vrijwel ieder mobiel apparaat of computer is geschikt. Er kan direct begonnen worden met meten. Alle functionaliteiten zijn door de organisatie zelf in te stellen.

Vraag een demo aan
Flow-time-illustration